*Bạn đang xem: Soạn đặc điểm của văn bản nghị luận

*

Soạn vnạp năng lượng lớp 7: Đặc điểm của vnạp năng lượng phiên bản nghị luận

*

I. Luận điểm luận cứ với lập luận

1. Luận điểm

- Luận điểm chính trong bài đó là chống nạn thất học

- Luận điểm được cụ thể hóa bằng những câu văn:

+ Một trong những Việc cần thực hiện nhanh bây giờ là nâng cao dân trí

+ Mọi fan đất nước hình chữ S phải gọi biết quyền lợi...biết viết chữ Quốc ngữ

- Luận điểm thống nhất và xuyên ổn suốt bài viết

- Luận điểm muốn thuyết phục phải:

+ Rõ ràng, hợp lý

+ Phải phục vụ được các nhu ước thực tế

2. Luận cứ

- Những luận cđọng vào bài xích Chống nàn thất học

+ Vai trò của việc biết chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ: những người biết chữ dạy người chưa biết,...

+ Phụ nữ cũng cần học chữ

- Vai trò của những luận cứ: làm sáng tỏ luận điểm

- Muốn nắn bao gồm sức tmáu phục vấn đề nên sống động đúng chuẩn, tiêu biểu vượt trội liên kết chặt chẽ với luận điểm

3. Lập luận

- Lập luận trong bài bác Chống nàn thất học tập ví dụ chặt chẽ, hòa hợp lí:

+ Nguyên nhân của nạn mù chữ+ Hiện trạng nạn mù chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ

- Lập luận theo thứ tự từ quá khứ đến hiện tại, nêu ra ngulặng nhân và giải pháp. Ưu điểm của trình tự này là giúp người đọc dễ dàng hình dung được vấn đề nêu ra ở luận điểm chính.

II.

Xem thêm: Bài Tập Về Phong Cách Ngôn Ngữ Chính Luận, Các Dạng Bài Tập Về Phong Cách Ngôn Ngữ

Luyện tập

- Luận điểm: Cần phải phát huy các thói thân quen tốt

- Luận cứ: 

+ Nêu biểu hiện các thói quen thuộc tốt, thói quen xấu

+ Tác hại của những thói thân quen xấu

Tham mê khảo toàn bộ: Soạn văn lớp 7 (nđính thêm nhất)

+ Đề suất việc phát huy thói thân quen tốt

- Bài văn uống lập luận bằng việc nêu tác hại của thói thân quen xấu để khẳng định ưu điểm của thói quen hay. Đây là cách lập luận hợp lý chặt chẽ và thuyết phục