Để coi bài giảng hãy truy vấn cùng đường liên kết bên dưới cùng thiết lập file về. Xin cám ơn.

https://youtu.be/Mhm73ZDq8jA
Bạn đang xem: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

*

Đang lưu giữ comment
*

Ngữ văn 6 - "LUYỆN NÓI VỀ QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ (TIẾPhường. THEO)" (22/02 - 27/02)
Ngữ văn 6 - "LUYỆN NÓI VỀ QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ" (22/02 - 27/02)
Ngữ văn uống 7 - "Tiếng việt: Chuyển đổi câu dữ thế chủ động thành công xuất sắc bị động" (22/02 - 27/02)
Ngữ văn 8 - "Ngữ vnạp năng lượng 8 - Phần C - Ttiết minch về một phương thức (bí quyết làm)" (22/02 - 27/02)


Xem thêm: Hò Huế Trên Sông Hương Chỉ 100K Miễn Phí Đón Khách, Một Câu Hò Sông Hương