00:30 SUNNY LAUREL7.50137.6512500HC34,36LHTAN VUCHINACN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP02:00 PACIFIC EXPRESS8.60128.5311117HA17,19LHNAM HAIVUNG TAUCTY Trách Nhiệm Hữu Hạn MOT THANH VIEN GEMADEPT HP04:00 STAR FRONTIER814112254SKY,STARLHGREEN PORTCHINAVOSA HẢI PHÒNG.

Bạn đang xem: Cảng vụ hải phòng

04:30 GREEN CELEBRITY9.10171.9822389HP008,DV9,970KWLHVIP GREEN PORTCHINACTY CP CONTAINER đất nước hình chữ S VICONSHIP05:00 UTE9.90294.1266403A8,62,86LHHICTCHINACTY CP DAU TU HVS05:00 THANH LIEM 092.5078.703234LHTLVCQUANG NINHCTY TNHH THANH LIEM06:00 STAR EXPLORER814112265.36SKY,STARLHGREEN PORTHONG KONGVOSA HẢI PHÒNG.06:00 HAO HENG 114.50119.757688.30HC36,47LHCANG CA HA LONGNGHE ANcông nhân CTY TNHH DAI LY TAU BIEN PHIA BAC (NSA)06:00 GIA BAO 268 (SB)275.902813.90VCTU LONGHAI DUONGCTY Trách Nhiệm Hữu Hạn LOGISTICS QUOC TE XANH06:30 SITC DALIAN7.70143.2012699689,BD2LHTAN CANG 189CHINASITC VIETNAM06:30 GAS EMPEROR4.801054999CL15,18LHEURO DINH VUCHINAFGAS PETROL., JSC08:30 SAN LORENZO9.2017221454K1,44,800KWLHTAN VUSINGAPORECTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH10:00 TIEN QUANG 68492.507028HC46,54LHHOANG DIEUQUANG NINHCTY Trách Nhiệm Hữu Hạn PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET10:30 AS RAFAELA8.50170.0520335K1,45,900KWLHTAN VUCHINADAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)14:00 HUA KAI6.501136819689,699LHNAM HAICHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)14:30 OPEC CAPRI4.80962740CL15,18LHEURO DINH VUTHANH HOAFGAS PETROL., JSC21:00 SOUTHERN WEALTH4.5091.944998.80HC28,47LHVIET NHATNGHI SONCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&TKế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:30 PHUONG LINH 16 (SB)4.3079.803443VCBEN LAMTU LONGCTY CPhường. THUONG MAI DICH VU VAN TAI PHUONG LINH QN
02:30 SOUTHERN WEALTH5.8091.944998.80HC28,47LHLACH HUYEN 2VIET NHATCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
06:30 NAM KHANH 882.6074.682484VCTU LONGBEN LAMCTY Trách Nhiệm Hữu Hạn VAN TAI NAM KHANH
08:30 DAI HA 012.3079.803156SCTLVCHOANG DIEUCTY TNHH TM VA DV VTB TOAN PHAT
09:30 HUNG KHANH 226 (SB)3.2089.984989DX1VCDOAN XATLVCCTY CPhường. THUONG MAI HUNG KHANH
11:00 LP.

Xem thêm: Khu Di Tích Côn Sơn Kiếp Bạc, Hải Dương: Thắng Cảnh Côn Sơn

HARMONY (SB)
3.8096.505585LHDT PHA RUNGHON DAUCTY Trách Nhiệm Hữu Hạn VTB LE PHAM
15:00 TONGVA9.20264.2153644TC86,62,A8LHHICTHON DAUCN CTY Trách Nhiệm Hữu Hạn GNHH CAT TUONG
15:30 HERON5.80116.926954.20CL15,18LHHON DAUEURO DINH VUFGAS PETROL., JSC
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 SKY VICTORIA8144.8312180HC36,45LHHONG KONGTAN VUCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
02:00 NASICO NAVIGATOR7.40134.317278HC44,45LHSAI GONCHUA VECTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
04:00 HUA KAI6.801136819BD2,DX1LHHONG KONGNAM HAICTY Trách Nhiệm Hữu Hạn DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
05:30 ASIAN ACE9.30175.5423395HA35,17,19LHHONG KONGVIP.. GREEN PORTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
06:30 HAI NAM 685.10793028LHDUNG QUATTHUONG LYCTY Trách Nhiệm Hữu Hạn HAI NAM
07:30 VLADIVOSTOK9182.1225915HP008,DV9,1100KWLHQUY NHONVIPhường GREEN PORTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HPhường (SGS)
07:30 JT GLORY9175.5423465HA35,TP2LHCHINANAM DINH VUCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
07:30 KOTA NASRAT9.50179.6325985HA35,TP2,1225HPLHSINGAPORENAM HAI DINH VUCTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
07:30 STS PIONEER7.201128741689,BD2LHTHANH HOAEURO DINH VUCTY CPTM DUC THO
07:30 SITC HONGKONG8.40145.1212621689,BD2LHCHINATAN CANG 189SITC VIETNAM
08:00 PHUC HUNG7.501158300HC44,45LHSAI GONCHUA VECTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
08:30 TONGVA10.30264.2153644A8,86,62LHMALAYSIAHICTcông nhân CTY TNHH GNHH CAT TUONG
09:30 SITC HEBEI9.40171.9921355HP008,STLHCHINADINH VUSITC VIETNAM
09:30 TORRES STRAIT8.50175.1022314K1,43,800KWLHHONG KONGTAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HPhường (SGS)
10:00 HOANG DUONG STAR4.20105.677346.10VCBEN KIEN TLVCCTY Trách Nhiệm Hữu Hạn DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
13:30 TG ATHENA7.40211.8834589HA35,TP2,TP3LHCHINANAM DINH VUCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
15:30 TSS VICTORY7.70149.1514065HA17,19LHMALAYSIANAM HAI DINH VUCTY CPhường CANG NAM HAI DINH VU
17:30 TRUONG HAI STAR 37.20132.608015689,BD2LHCHU LAICANG 128CTY TNHH MTV VTB CHU LAI-TRUONG HAI
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

06:00 TIEN HUNG 99 (SB).2.3069.981918FRHAI DUONGGIA DUC
14:30 THANG LOI 89 (SB)5.6084.994559LHVUNG TAUHAI DUONG
DMCA.com Protection Status