FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Khách sạn draco hải phòng

2 Hoàng Vnạp năng lượng Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, cả nước

Giá chỉ còn

0 &và RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg> 1.100.000 VND 0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


Giảm giá 15% cho đặt phòng sớm


*

1 &và (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg> -1 }"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg ng-click="https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg> meal
*

msgErr

Giai đoạn không có giá! Rất tiếc nuối Shop chúng tôi không có giá trong thời hạn này.

Xin vui tươi lựa chọn thời hạn không giống hoặc contact 1900 1870 và để được hỗ trợ


0"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg class="https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg>

Rấc tiếc nuối, macramevietnam.com không tìm thấy phòng thoả trải nghiệm của chúng ta. Vui lòng chọn lại con số chống hoặc tìm hiểu thêm gợi nhắc tiếp sau đây.


*

0"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || UserTypes.isAgent)"https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg ng-init="https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgClassIndex = $index;"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg class="https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg"https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgclass_"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg + ClassIndex"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg ng-show="https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgroomClass.totalMealFilter >0"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg data-index="https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgClassIndex"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg class="https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgroom"https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg ng-if="https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg>

*

0"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg data-html="https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgtrue"https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg class="https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgcapacity v-tooltip"https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg data-toggle="https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgtooltip"https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg data-placement="https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgbottom"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg data-delay="https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgshow"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg:100, "https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpghide"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg:50"https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg title="https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgSức chứa buổi tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan Khủng roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg, "https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg tphải chăng em"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg):"https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg"https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpghoặc "https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg bạn bự, "https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg tphải chăng em"https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg):"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg (childAgeFrom + "https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg - "https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan mập 0"https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults bạn Khủng & roomClass.Rooms<0>.MaxChils tphải chăng em

Phòng buổi tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgInternal"https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg "https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg:"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / Bồn rửa ráy nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số


1"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg>
1 && roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgInternal"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg"https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg chống ngủ"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg, giường:"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg:"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg)
1 &và roomClass.Rooms<0>.Supplier!="https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgInternal"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg> Tùy chọn giường:
1 && roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgInternal"https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg>2"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg class="https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgv-padding-bottom-5"https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg ng-repeat="https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm: Cầu Tình Yêu Đà Nẵng Về Đêm, Kinh Nghiệm Đi Cầu Tình Yêu Đà Nẵng

1 &và roomClass.Rooms<0>.Supplier!="https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgInternal"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg>itemBedType.description

0"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người to 0"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults tín đồ phệ và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em (childAgeFrom + "https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg - "https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng ko cửa ngõ sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpgInternal"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://macramevietphái nam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg "https://macramevietphái mạnh.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg:"https://macramevietnam.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg"https://macramevietnam giới.com/khach-san-draco-hai-phong/imager_1_3587_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name