Ca Dao Tục Ngữ Về Anh Em, Chị Em Hay Nhất ❤️ 1001 Câu Tục Ngữ Về Anh Em Bạn Btrần, Xã Hội, Tình Cảm Chị Em ✅ Ý Nghĩa Nhất


Ca Dao Tục Ngữ Về Anh Em Bạn Bè

macramevietnam.com.Việt Nam phân chia đang bạn chùm hồ hết câu ca dao về bằng hữu bằng hữu xã giao xã hội hay nhất dưới đây:

Thói hay ngay gần mực thì đenAnh em bạn bè đề xuất nên chọn lựa ngườiNhững người lêu bêu chơi bờiCùng là chây lười ta thời từ chối.Anh em cột chèo như mèo cùng với chóCó chè tất cả rượu không thiếu thốn anh emAnh em chém nhẹm đằng gọngAi chém nhẹm nhau đằng lưỡi.Bán bằng hữu xa cài đặt trơn giềng gầnAnh em chém nhau đằng gọng (bề sống)Không ai chỉm nhau đằng (bề) lưỡiAnh em một khí máu dây (ngày tiết phân)Cũng nlỗi người có thủ túc (tay chân) khác gìAi ơi rước đấy mà suyCó câu đường lệ vào thi để truyềnAnh em như chông nhỏng chàAnh em như thủ túcAnh em nlỗi dao cùng với mácAnh em nhỏng kèn cùng với trống

⚡️ Chia sẽcác bạn 1001 Câu