Ca Dao Tục Ngữ Về Đạo Đức Con Người ❤️️ Hay Và Ý Nghĩa ✅ macramevietnam.com Chia Sẻ Đến Bạn Đọc Những Câu Thành Ngữ Mang Nhiều Giá Trị Trong Cuộc Sống


Ca Dao Tục Ngữ Về Đạo Đức Con Người

Trong kho tàng những câu nói dân gian, ca dao tục ngữ về đạo đức, lối sống là một mảng nội dung rất phong phú

Có bột mới khuấy nên hồ,Có vôi có gạch mới tô nên nhà.​Cơm ăn ba bữa thì cho,Gạo mượn sét chén, xách mo đi đòi.​Đò dọc phải tránh đò ngang,Ngụ cư phải tránh dân làng cho xa.​Muốn máy thì phải có kim,Muốn hay ắt phải đi tìm người xưa.​Thứ nhất thì tu tại gia,Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.​Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau.Anh em thuận hòa là nhà có phúc

Khám Phá